Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Rada Gminy Powiatu podjęła Uchwałą nr V/XIV/147/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. W styczniu 2016 r. wydany został informator Powiatu Wejherowskiego „PRZEMOC ?- NIE JESTEŚ SAM!”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z w/w dokumentami.

Powiatowy Program na lata 2016-2020

Informator powiatowy przemoc