Stypendia

Osoby opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia.

Stypendia SPES - plakat

 

(Kliknij aby powiększyć)

03-10-201513-31-31

 

(Kliknij aby powiększyć)

Wydawka żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie wraz z KGW Starbienino informuje, iż w dniu 12 marca 2015 r. od godziny 9.00 dla osób korzystających z pomocy Banku Żywności wydawane będą artykułu spożywcze tj. jabłka oraz soki.

 


 

Bezpieczni na drodze

Projekt „Bezpieczni na drodze„, realizowany jest przez Fundację „Liczy się każdy z nas” i oferuje bezpłatną pomoc prawną i pozyskiwanie odszkodowań dla osób, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych i zawodowych lub straciły w nich swoich bliskich.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 505 115 803.

 Fundacja „Liczy się każdy z nas”

www.liczysiekazdyznas.blogspot.com
www.biznespark.org.pl
03-03-201511-35-43m(Kliknij aby powiększyć)


Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniu 24 lutego 2015 r. w Sali Konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zajęcia zostały adresowane do przedstawicieli instytucji lokalnych, którzy zostali wyznaczeni do pracy w zespole  interdyscyplinarnym. Zajęcia przeprowadził pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, który w profesjonalny i przystępny sposób przybliżył obecnym zasady realizacji „Procedury Niebieskie Karty„.

Nowy wzór dowodu osobistego.

Od 1 marca 2015 r. obowiązywać będzie nowy wzór dowodu osobistego. Wniosek o nowy dowód można będzie złożyć w dowolnej gminie niezależnie od meldunku. Nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W dniach od 23 do 28 lutego 2015 r. obchodzimy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie uwagi na prawa i potrzeby osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą skontaktować się ze specjalistami z Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i uzyskać porady m.in. adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy policji oraz prokuratorów.
Lista ośrodków dostępna jest na stronie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W województwie pomorskim rolę Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem pełni Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, Pl. ks. Gustkowicza 13, w  Gdańsku, tel. (58) 51 10 121.

Odbiór artykułów spożywczych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Starbienino serdecznie zaprasza osoby korzystające ze wsparcia Banku Żywności do odbioru artykułów spożywczych w dniu 25 lutego 2015 r. (środa). Żywność będzie wydawana od godziny 9.00.

Podwyżka świadczeń pielęgnacyjnych

Od 1 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wzrosło z 1000 do 1200 zł na rękę.  W 2016 roku wyniesie 1300 zł.

Od 1 maja 2014 r. do końca ubiegłego roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 800 zł – co w połączeniu z dodatkowymi 200 zł z rządowego programu dało łącznie 1000zł miesięcznie. O początku tego roku świadczenie wzrosło do 1638 zł  brutto. Po odjęciu składek na ZUS wychodzi 1200 zł na rękę, a w 2016 będzie wynosiło 1300 zł.

Od 2017 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie corocznie waloryzowana. Oznacza to, że każdego roku ma ono wzrastać o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą  do 18 roku życia lub do 25 roku życia – w przypadku realizowania nauki przez dziecko.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

W dniu 1 stycznia 2015r. weszła w życie zmiana do ustawy z 4 kwietnia 2014r (Dz. U. z 2014r. poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która umożliwiła otrzymanie specjalnego zasiłku opiekuńczego osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz 788 i 1529 oraz z 2013r. poz 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Czytaj dalej Specjalny zasiłek opiekuńczy.