Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE

ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo

Numery telefonów:

697 991 521 – p.o kierownik

609 775 260 – pracownicy socjalni
602 243 448 – pracownicy socjalni
514 003 242 – pracownicy socjalni
58 572 05 74 – świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

fax (58) 572 24 83
NIP 588-19-93-072
REGON 002868866

e-mail: gops@choczewo.com.pl

www.gopschoczewo.pl

Nr rachunku bankowego:
Kaszubski Bank Spółdzielczy oddział w Choczewie
54 8350 0004 2600 0185 2000 0280

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

(każdy piątek  jest dniem wewnętrznym ośrodka, w tym dniu interesantów nie przyjmujemy)