Rejony Opiekuncze

Rejon I
Pracownik Socjalny
Mirosława Wittstock tel. – (58) 572 39 39
Obejmuje mieszkańców wsi: Biebrowo, Ciekocino, Ciekocinko, Gardkowice, Jackowo, Karczemka Gardkowska, Kurowo, Łętowo, Łętówko, Sasino, Słajkowo, Słajszewko, Słajszewo

Rejon II
Specjalista pracy socjalnej
Joanna Mazurek, tel. – (58) 572 39 39
Obejmuje mieszkańców wsi Choczewo, Choczewko, Lublewo, Lęborskie, Lublewko, Starbienino

Rejon III
Pracownik socjalny
Agnieszka Straszewska,  – tel. (58) 572 39 39
Obejmuje mieszkańców wsi: Borkowo Lęborskie, Borkówko, Gościęcino, Kierzkowo, Kopalino, Lubiatowo, Osieki Lęborskie, Przebędowo, Przebędówko, Zwartowo, Zwartówko ,Zwarcienko,   Żelazno