TERMINY WYDAWANIA ART. SPOŻYWCZYCH W RAMACH PO PŻ listopad 2021 R

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie  wraz ze Stowarzyszeniem „Razem” informuje o dwóch terminach wydawania artykułów spożywczych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2020 z podziałem na

SOŁECTWA:

03 LISTOPAD 2021 r. (ŚRODA)                            

zapraszamy mieszkańców sołectw:

BORKOWO LĘBORSKIE, CHOCZEWKO, CIEKOCINO, GOŚCIĘCINO, JACKOWO, SASINO, SŁAJSZEWO, ZWARTOWO

SOŁECTWA:

04 LISTOPAD  2021 r. (CZWARTEK)                           

zapraszamy mieszkańców sołectw:

CHOCZEWO, KIERZKOWO, KOPALINO, SŁAJKOWO, STARBIENINO, ŁĘTOWO

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Choczewie

w godzinach od 9.00 do 15.00

Prosimy o przynoszenie ze sobą toreb, w które będą pakowane art. żywnościowe.

Odbiór żywności możliwy również przez inne osoby po okazaniu upoważnienia.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Artykuły żywnościowe w wyżej wskazanych terminach rozdysponowane będą na podstawie złożonych wniosków w styczniu 2021 r. O terminie składania wniosków na nowy okres poinformujemy na Naszej stronie internetowej.