Podwyżka świadczeń pielęgnacyjnych

Od 1 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wzrosło z 1000 do 1200 zł na rękę.  W 2016 roku wyniesie 1300 zł.

Od 1 maja 2014 r. do końca ubiegłego roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 800 zł – co w połączeniu z dodatkowymi 200 zł z rządowego programu dało łącznie 1000zł miesięcznie. O początku tego roku świadczenie wzrosło do 1638 zł  brutto. Po odjęciu składek na ZUS wychodzi 1200 zł na rękę, a w 2016 będzie wynosiło 1300 zł.

Od 2017 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie corocznie waloryzowana. Oznacza to, że każdego roku ma ono wzrastać o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą  do 18 roku życia lub do 25 roku życia – w przypadku realizowania nauki przez dziecko.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

W dniu 1 stycznia 2015r. weszła w życie zmiana do ustawy z 4 kwietnia 2014r (Dz. U. z 2014r. poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która umożliwiła otrzymanie specjalnego zasiłku opiekuńczego osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz 788 i 1529 oraz z 2013r. poz 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Czytaj dalej Specjalny zasiłek opiekuńczy.