Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii

Wobec ograniczonej możliwości kontaktu osobistego oraz zapewnienia bezpiecznego zgłoszenia problemu, w pilnych sprawach i nagłych sytuacjach przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie. Podczas wizyty w Ośrodku konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa tj. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo,  apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Ośrodku, za pośrednictwem:
– skrzynki korespondencyjnej mieszczącej się przy głównym wejściu,
– telefonicznie ;
drogą elektroniczną;
drogą pocztową.

Numery kontaktowe do pracowników Ośrodka:

58 572 39 39;

58 572 05 74;

697 991 521;

514 003 242;

609 775 260.

e-mail: gops@choczewo.com.pl

Pomorski Telefon dla Seniora

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił specjalny telefon, gdzie seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc czy informacje.  Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia

Codziennie od 8:00 do 22:00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej czekają pod numerem telefonu 58 326-87-34

Skrzynka korespondencyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie informuje,           że przed wejściem do budynku Ośrodka umieszczono skrzynkę        na korespondencję. Wszelkie podania, wnioski, pisma oraz inne dokumenty kierowane do tutejszego Ośrodka prosimy pozostawiać w skrzynce.

Jednocześnie prosimy o umieszczanie numeru kontaktowego.

Pozostałe dostępne formy kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej; poczty elektronicznej; systemu Empatia; bankowości elektronicznej.

Numery kontaktowe do pracowników Ośrodka:

58 572 39 39;

58 572 05 74;

697 991 521;

514 003 242;

609 775 260.

e-mail: gops@choczewo.com.pl

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZEŃ PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  koronawirusa informuje, że Ośrodek pracuje w trybie wewnętrznym i ogranicza swoją działalność dla dostępu mieszkańców (w tym działalność w terenie) od 13 marca 2020 r., do odwołania

Sprawy niecierpiące zwłoki będą realizowane w pierwszej kolejności

Mieszkańcy Gminy proszeni są o załatwianie spraw:

  1. telefonicznie (58 572-05-74; 697 991 521, 58 572 39 39);
  2. drogą elektroniczną (gops@choczewo.com.pl);
  3. drogą pocztową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie w szczególnej trosce o osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, prosi wszystkich o przestrzeganie zasad zachowania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, unikanie wszelkich skupisk ludzkich, transportu publicznego, sklepów oraz ograniczenia do minimum opuszczania swoich mieszkań

Prosimy wszystkich mieszkańców naszej gminy, o otoczenie starszych, często niesamodzielnych sąsiadów – sąsiedzką pomocą

Prosimy wszystkie osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania     o konieczności niezwłocznego skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – lista stacji dostępna jest na stronie internetowej https://gis.gov.pl/mapa/

Prosimy o przekazywanie informacji o osobach, które mogą wymagać wsparcia