Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie – Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie informuje, że nabór na wolne stanowisko pracy ogłoszony 14 grudnia 2018 r.  został odwołany z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty mogą je odebrać do 31 stycznia 2019 r., po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone .