KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZEŃ PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  koronawirusa informuje, że Ośrodek pracuje w trybie wewnętrznym i ogranicza swoją działalność dla dostępu mieszkańców (w tym działalność w terenie) od 13 marca 2020 r., do odwołania

Sprawy niecierpiące zwłoki będą realizowane w pierwszej kolejności

Mieszkańcy Gminy proszeni są o załatwianie spraw:

  1. telefonicznie (58 572-05-74; 697 991 521, 58 572 39 39);
  2. drogą elektroniczną (gops@choczewo.com.pl);
  3. drogą pocztową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie w szczególnej trosce o osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, prosi wszystkich o przestrzeganie zasad zachowania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia, unikanie wszelkich skupisk ludzkich, transportu publicznego, sklepów oraz ograniczenia do minimum opuszczania swoich mieszkań

Prosimy wszystkich mieszkańców naszej gminy, o otoczenie starszych, często niesamodzielnych sąsiadów – sąsiedzką pomocą

Prosimy wszystkie osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania     o konieczności niezwłocznego skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – lista stacji dostępna jest na stronie internetowej https://gis.gov.pl/mapa/

Prosimy o przekazywanie informacji o osobach, które mogą wymagać wsparcia