Terminy Wypłat

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ       Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

W 2020 R.

23 i 24 styczeń 2020 r.;

20 i 21 luty 2020 r.;

24 i 25 marzec 2020 r.;

23 i 24 kwiecień 2020 r.;

21i 22 maj 2020 r.;

24 i 25 czerwiec 2020 r.;

23 i 24 lipiec 2020 r.;

25 i 26 sierpień 2020 r.;

23 i 24 wrzesień 2020 r.;

22 i 23 październik 2020 r.;

24 i 25 listopad 2020 r.;

16 i 17 grudzień 2020 r.

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2020 R.

27 styczeń 2020 r.;

26 luty 2020 r.;

26 marzec 2020 r.;

27 kwiecień 2020 r.;

26 maj 2020 r.;

26 czerwiec 2020 r.;

28 lipiec 2020 r.;

27 sierpień 2020 r.;

28 wrzesień 2020 r.;

27 październik 2020 r.;

26 listopad 2020 r.;

18 grudzień 2020 r.

 

TERMINY WYPŁAT DODATKU MIESZKANIOWEGO, DODATKU ENERGETYCZNEGO, PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

W 2020 R.

10 styczeń 2020 r.;

10 luty 2020 r.;

10 marzec 2020 r.;

10 kwiecień 2020 r.;

8 maj 2020 r.;

10 czerwiec 2020 r.;

10 lipiec 2020 r.;

10 sierpień 2020 r.;

10 wrzesień 2020 r.;

9 październik 2020 r.;

10 listopad 2020 r.;

10 grudzień 2020 r.