Nowy wzór dowodu osobistego.

Od 1 marca 2015 r. obowiązywać będzie nowy wzór dowodu osobistego. Wniosek o nowy dowód można będzie złożyć w dowolnej gminie niezależnie od meldunku. Nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych.