Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W dniach od 23 do 28 lutego 2015 r. obchodzimy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie uwagi na prawa i potrzeby osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą skontaktować się ze specjalistami z Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i uzyskać porady m.in. adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy policji oraz prokuratorów.
Lista ośrodków dostępna jest na stronie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W województwie pomorskim rolę Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem pełni Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, Pl. ks. Gustkowicza 13, w  Gdańsku, tel. (58) 51 10 121.