Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Wyższe kryterium

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium
dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód: –1542,20 zł,  w przypadku osoby samotnie gospodarującej –1161,60 zł, w przypadku osoby w rodzinie. Zachęcamy osoby
najbardziej potrzebujące do skorzystania z pomocy żywnościowej
w ramach Programu. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz zmianami Wytycznych kwalifikowanie odbiorców odbywa się w sposób zdalny (z wykorzystaniem dostępnych
środków komunikacji elektronicznej) i stacjonarny
(w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie).