Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Choczewie informuje, że osoby, które
złożyły wnioski po 30 czerwca 2019 r
oku
o świadczenie wychowawcze 500+,
nie
składają wniosków w 2020 roku,
ponieważ wskazane świadczenie zostało
przyznane do 31 maja 2021 r
oku.