INFORMACJA

Mając na uwadze panującą
sytuację epidemiologiczną,
osobom
w wieku 65+ paczki
żywnościowe
z programu
PO PŻ 2014-2020
będą rozwożone przez OSP Choczewo do miejsca
zamieszkania
w dniach
od 28 do 29 maja 2020 r.