Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2020/2021 – wyższe kryterium dochodowe i zasada „złotówka za złotówkę”

Przepisy ustawy zwanej Tarczą Antykryzysową 3.0 przewidują podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzają zasadę „złotówka za złotówkę”. W nowym brzmieniu przepis obowiązuje od 1 lipca 2020 roku i będzie miał zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 roku.

Dla osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego istotną informacją jest fakt, iż ustawa przewiduje podniesienie kwoty kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe – 900 zł na osobę
w rodzinie. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
z zasadą „złotówka za złotówkę”

Ponadto do świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”. Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Dotychczas taki mechanizm nie był stosowany przy wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Mogły z niego korzystać osoby pobierające zasiłki rodzinne.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł
o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.