KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZEŃ PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie informuje,           że przed wejściem do budynku Ośrodka umieszczono skrzynkę        na korespondencję. Wszelkie podania, wnioski, pisma oraz inne dokumenty kierowane do tutejszego Ośrodka prosimy pozostawiać w skrzynce.

Jednocześnie prosimy o umieszczanie numeru kontaktowego.

Pozostałe dostępne formy kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej; poczty elektronicznej; system Empatia; bankowość elektroniczną.

Numery kontaktowe do pracowników Ośrodka:

58 572 39 39;

58 572 05 74;

697 991 521;

514 003 242;

609 775 260.

e-mail: gops@choczewo.com.pl