Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu ofertowym na Świadczenie usług bankowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

zawiadomienie o wyborze oferty 001

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego składa serdeczne życzenia współpracownikom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Choczewo. Ślę również serdeczne pozdrowienia do zaprzyjaźnionych ośrodków pomocy społecznej życząc wytrwałości w codziennej pracy i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Obniżenie wieku emerytalnego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w dniu 16.11.2016 r. Sejm RP przyjął ustawę, przywracającą wiek emerytalny, której projekt zgłosił Prezydent RP. Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat. Podstawowym założeniem ustawy jest pozostawienie decyzji o przejściu na emeryturę samym zainteresowanym. Indywidualnie ocenią oni swój stan zdrowia, sytuację i pozycję na rynku pracy, uwzględnią plany dotyczące długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej. Dzięki informacji z ZUS dowiedzą się, na jaką emeryturę będą mogli liczyć. Wówczas będą mogli zadecydować, czy skorzystają z prawa do emerytury w wieku wskazanym w ustawie czy też będą kontynuować pracę zawodową, przesuwając w czasie swoje przejście na emeryturę.

Zabezpieczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 stycznia osoba tracąca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby niepełnosprawnej nad którą sprawowały opiekę otrzyma zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.
Czytaj dalej Zabezpieczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Wystawa prac w konkursie plastycznym „STOP PRZEMOCY”

Zapraszamy na wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Choczewie, którą można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie w godzinach pracy ośrodka do dnia 21 października 2016 r. Konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY” został przeprowadzony w ramach zajęć profilaktycznych skierowanych do uczniów Zespołu Szkół w Choczewie w ramach Międzynarodowego Tygodnia bez Przemocy. Następnie wystawę będzie można obejrzeć w Zespole Szkół w Choczewie.
Serdecznie zapraszamy.