Posiłek w szkole

Informujemy, że można już składać wnioski o przyznanie pomocy w formie posiłków w szkole dla dzieci i młodzieży wymagających pomocy.

            Pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł., co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

            Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 –  dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

–  zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

–  osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

OGŁOSZENIE

Trwa rekrutacja do Projektu „KOMPetencje na wymiar – integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością”
Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa i społeczna 50 osób z niepełnosprawnością z województwa pomorskiego. Celem projektu jest wyposażenie jego uczestników w umiejętności i narzędzia potrzebne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy i wyjścia z bezrobocia.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie http://integralia.pl/projekty/projekty-eu

Załączniki:

Załącznik nr. 1 
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4

PODPROGRAM 2016 – efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności W Słupsku.
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 970 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 48,91886 ton żywności;
  • 7805 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 3 warsztatach edukacyjnych, w których udział wzięło 20 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:
 • Żywieniowe – 1 spotkanie dla 8 uczestników
 • Kulinarne – 1 spotkanie dla 11 uczestników

Niemarnowanie żywności -1  spotkanie dla 10 uczestników.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie informuje, iż wnioski na zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r. 

Osoby mające dzieci w szkole ponadgimnazjalnej lub kończące gimnazjum są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły do dnia 08 września 2017r.