„Mój cel – moja praca”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie ogłasza nabór osób zamieszkałych na terenie gminy Choczewo do udziału w Projekcie „Mój cel- moja praca”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  W ramach projektu „Mój cel- Moja Praca” otrzyma docelowo wsparcie 30 osób.

Uczestnicy zostaną objęci w ramach prowadzonych działań m.in. poradnictwem specjalistycznym, w szczególności psychologicznym, rodzinnym i zawodowym oraz wsparciem pracownika socjalnego. Planowane są szkolenia i kursy zawodowe połączone ze stażami i praktykami u lokalnych przedsiębiorców.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z pracownikami socjalnymi (pokój nr 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie. Tel. kontaktowy 697 991 521, 609 775 260.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie informuje iż uległy zmianie numery telefonów.

Poniżej podajemy aktualne numery telefonów:

609 775 260 – p. o. Kierownik

697 991 521 – pracownicy socjalni

602 243 448 – asystent rodziny

58 572 05 74 – świadczenia rodzinne, księgowość